tirsdag 20. oktober 2020

Ventetiden var over

På lørdag var ventetiden over, og endelig var det klart for konsert. Takk til de rundt 100 som tok turen til Leto Arena OG som tok smittevernsregler på alvor. Takk til våre to flotte solister - Audun Breen og Rune Gundersen. Takk til vår dirigent og våre musikanter som har stått på i en utfordrende tid hvor både konsept og repertoar har endret seg underveis. Takk også til våre støttespillere Dal Elektriske, Eidsvoll Shellstasjon og Floriss Råholt.

Foto: Lynn Avery Hoel

Første konsert i vår regi finner sted 23. januar i Leto Arena når vi starter 75-årsjubileet med en nyttårskonsert. Vår tradisjonelle og populære julekonsert 27. desember må dessverre utgå i år på grunn av korona-restriksjoner, men vi håper vi kan avslutte jubileumsåret 2021 med konsert i Eidsvoll kirke.