Dirigenten


Erik Bergene (f.1965) kommer fra Grue i Solør. Han er utdannet fra Norges Musikkhøgskole hvor han studerte akkordeon i tillegg til kor-og korpsdireksjon. Etter dette har han jobbet som musiker - blant annet som solist, kammermusiker, akkompagnatør og studiomusiker. I tillegg underviser han akkordeon på deltid ved Norges Musikkhøgskole. 

Han har helt siden barndommen vært opptatt av korps og har vært en ihuga korpsentusiast. Han startet som hornist, og har deretter vært dirigent for en rekke janitsjarkorps i østlandsområdet - blant annet Hovin musikkorps. 14 korps har hatt ham som fast dirigent, og for tiden dirigerer han Drøbak musikkorps og Nannestad janitsjarkorps. Bergene mottok i 2012 Norges musikkorps forbunds hederstegn for dirigenter. 

Flere av korpsets medlemmer har hatt Erik som dirigent tidligere i andre korps, og han har også vært instruktør for EJK i forbindelse med seminarer. Det er derfor ingen ukjent dirigent korpset nå får. Vi ser frem til å jobbe med han fra høstsesongen 2021.