søndag 30. mai 2021

Hurra for oss!

I dag kan vi feire at det er 75 år siden korpset ble stiftet. Selvsagt er det trist at både jubileumskonsert og -tur måtte utsettes, men bursdag har vi uansett. 


EIDSVOLL JANITSJARKORPS, EIDSVOLL
Eidsvoll_Janitsjarkorps-Eidsvoll
Fotograf ukjent.
Første rekke fra venstre: J. Chr. Aas, S. Imsen, S. Finnbrdten, O. Eliassen, L. Andersen, M. Heiberget (dir.), E. Eliassen, K. Fjellhaug,R. Eliassen, Fr. Solberg.
Annen rekke fra venstre: W. Olsen, A. Skdrset, G. Jacobsen, I. Skovseth, G. Bodin, K. Kristoffersen, A. Lindahl, E. M. Resrud, I. Stenerud, O. Konttorp, W. Olsen.
Tredje rekke fra venstre: P. Auding, M. Martinsen, T. Eliassen, I. Bjørn, I. Mortvedt, S. Eliassen, E. Hilde, Å. Røsrud, K. B. Kjærnli.
Den 21. mai 1946 var følgende musikkinteresserte samlet hos bokh. A. Lindahl, for å drøfte mulighetene for start av et janitsjarkorps i midtre Eidsvoll: P. Auding, A. Lindahl, S. Imsen, Kr. Waaler, Geir Bodin, I. Bjørn og M. Høiberget. De ble enige om, gjennom avisene, og innby andre interesserte til møte på Vilberg skole 30. mai. Blant de ca. 30 frammøtte var det stor stemning for å gå i gang snarest. Det nye korpset fikk navnet: Eidsvoll Janitsjarkorps. På konstituerende møte, 2. juni, ble lover vedtatt og som styre valt: S. Imsen, formann, A. Lindahl, G. Bodin, O. Finnbråten og K. B. Kjærnli. Dirigent og v.dirigent: M. Høiberget og P. Auding.