Om korpset

Eidsvoll Janitsjarkorps ble stiftet 30. mai 1946. Siden oppstarten har medlemstallet variert, og korpset har nå ca 40 aktive musikere. Ved starten lå det på om lag 30, og toppen ble nådd tidlig i 80-årene med rundt 60 medlemmer. Det har hendt at korpset har spilt i 17. mai-toget med så få som 15 musikanter, så det er gledelig at det nå er adskillig flere med. Hovedtyngden av medlemmene er fra Eidsvoll. Korpset har forholdsvis stor aldersspredning, noe som er bra både musikalsk og sosialt. Instrumentfordelingen er ganske god, men det hadde vært ønskelig med en fagottist samt flere på eufonium, slagverk og horn.

Korpset har de siste årene deltatt jevnlig i NM for janitsjarkorps med en tredjeplass i 2. divisjon i 2005 som beste plassering. De siste fire årene har korpset deltatt i 4. divisjon. I tillegg til NM består en sesong som regel av høstkonsert, julekonsert (alltid 27. desember i Eidsvoll kirke), RM og NM,  og spilling 1. mai, 8. mai og 17. mai  samt en konsert som avslutter vårsesongen. Korpset rekrutterer fra skolekorpsene i kommunen, og blant annet på grunn av geografisk plassering har mange kommet fra Vilberg skolekorps. I tillegg håper vi at det blant alle innflyttere til Eidsvoll finnes noen som enten spiller i dag eller som ønsker å ta opp igjen instrumentet.

Av tidligere dirigenter kan vi nevne Magne Høiberget som dirigerte i 18 år fra korpset ble stiftet. Rolf Thon dirigerte korpset i 14 år fordelt på tre perioder. Erling Myrseth startet hos oss i 1999 da kan kom flyttende til kommunen for å jobbe som rektor på kulturskolen. Med unntak av ett års permisjon, var han hos oss helt til høsten 2010. Espen Aslaksen har vært vår dirigent fra våren 2014 frem til våren 2021. Fra høsten 2021 har Erik Bergene vært korpsets dirigent.